Rank
Players
Rating
Team
1
GP Swann
744
ENG
2
Saeed Ajmal
739
PAK
3
J Botha
715
SA
4
BAW Mendis
710
SL
5
Shahid Afridi
704
PAK